Wielki czlowiek

mkidn 01 cmyk         1380725170       1408372303

 

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ”.

Zadaniem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

W 2018 r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 3875,00 zł.

W 2017 r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 3820,00 zł.

W 2016 r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 3640,00 zł.

W 2015 r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 3500,00 zł.

W 2014 r. otrzymano dofinansowanie w wysokości  2960,00 zł.

W 2013 r. otrzymano dofinansowanie w wysokości  2 790,00 zł.