DOTKNIJ TEATRU I HISTORII - cykl spotkań i wycieczek


IMG 1022

W ramach projektu "Dotknij  Teatru  i  Historii"  dofinansowanego  ze  środków  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego, zostały zorganizowane dwa równoległe cykle warsztatów i wyjazdów tematycznych. Odbiorcami projektu były dzieci do 12 lat, oraz seniorzy z Gminy Ujazd.

Przedsięwzięcie miało na celu umożliwienie uczestnictwa w spektaklach oraz ofercie muzealnej nowo powstałych lub odrestaurowanych obiektów kulturalnych. W ramach projektu dzieci poszerzyły również wiedzę o teatrze. Projekt zakończyła audycja radiowa, podsumowująca działania kulturalne. Była ona międzypokoleniowym spotkaniem uczestników projektu dotyczącego istoty uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i różnic w odbiorze dzieł kultury przez dzieci i seniorów.

Seniorzy  

W  ramach  projektu  "Dotknij  Teatru  i  Historii"  dofinansowanego  ze  środków  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  seniorzy skorzystali z kilku wyjazdów:

30   września - Nikiszowiec, Muzeum Historii Katowic i Muzeum  Śląskie  w Katowicach 

27 października - wycieczka do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu

26 listopada - spektakl teatralny pt.” Minujom mnie Hanka” w Teatrze Korez w Katowicach

1 grudnia - wspólny wyjazd dzieci i seniorów do Radia Opole


Dzieci
Blok  tematycznych  spotkań  dla  dzieci  odbywających  się  w  ramach  projektu  Dotknij  Teatru  i  Historii  dofinansowanego  ze  środków  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego rozpoczął  się  od zajęć  choreograficznych,   połączenia  teatru  z  tańcem  i  ruchem  scenicznym  oraz  rysunkiem.  Dzieci   uczyły  się  pracy  z własnym ciałem, rozwijały  ekspresje, a  także  próbowały  przekładać  uczucia  na  gestykulację.

Rozpoczął się drugi blok warsztatowy, w którym obok ruchu i obrazu pojawiło się również słowo.

Dzieci w tym etapie wezmą udział w zajęciach z emisji głosu, impostacji, dykcji i recytacji. Nauczą się poprawnego posługiwania aparatem mowy oraz rozwiną umiejętności dźwiękonaśladowcze i onomatopeiczne z wykorzystaniem utworów znanych polskich pisarzy. Ponadto podczas zajęć zostanie wykorzystana metoda dramy. Dzieci będą miały za zadanie przygotowanie w grupach pod okiem instruktorek inscenizacji wykorzystującej ruch, obraz oraz słowo.  Druga część cyklu zakończy się wystawieniem krótkiej etiudy.

21 października odbył się wyjazd do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. Dzieci obejrzały spektakl lalkowy pt. " Szewczyk Dratewka". Brały udział w lekcji teatralnej pt." Teatr przedmiotu", podczas której poznały szczegóły pracy z przedmiotem i rekwizytem na scenie, sposób ożywiania przedmiotów i nadawania im ludzkich cech. 

Rozpoczął się trzeci blok warsztatowy, podczas którego dzieci poszerzyły wiedzę dotycząca teatru cienia i roli maski. Została  stworzona  rama obleczona płótnem, na którą  rzucane  były  cienie.  Podczas  zajęć  dzieci  stworzyły  własne  figury.  Blok  zakończył  się  wystawieniem  krótkich  etiud.  Uczestnicy  wzajemnie  prezentowali  sobie  zdobytą wiedzę  i  umiejętności.

W imieniu własnym i uczestników projektu chcielibyśmy podziękować Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za umożliwienie na realizacji projektu.