GMINNY KONKURS "ŚPIEWOMY I BEROMY PO ŚLĄSKU" - 23 LISTOPADA 2017


 IMG 1943

Konkurs gminny „Śpiewomy i beromy po śląsku”, organizowany pod patronatem Burmistrza Ujazdu jest już tradycją i na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych naszej gminy, cieszy się wśród dzieci i młodzieży bardzo dużym zainteresowaniem.

Konkurs  „Śpiewomy  i  beromy  po  śląsku”  zrodził  się  z  potrzeby  ukazania  i  pielęgnowania  tego  co  jest  nam  bliskie,  znane,  związane  z  piękną  Ziemią  Ujazdowską i Regionem Śląska Opolskiego.

Ma na celu utrwalenie gwary śląskiej oraz ocalenie od zapomnienia śląskich tradycji i zwyczajów, odgrywanych przez wykonawców w scenkach i monologach.

W konkursie wystąpiło 183 wykonawców, którzy zaprezentowali 51 wykonań muzycznych i recytatorskich, w tym 35 indywidualnie, 5 w duetach oraz 9 grup ze scenkami rodzajowymi.

Pierwsza wystąpiła na scenie pani Sandra Wiewiorka, radna Rady Miejskiej w Ujeździe, która na co dzień uświetnia swoimi występami muzycznymi gminne uroczystości. Ze sceny wspierała wszystkich wykonawców, życząc im powodzenia.

Prezentacje oceniało jury w składzie:

  1. Teresa Sobota – radna Rady Miejskiej, twórczyni ludowa, wielokrotnie nagradzana za swoją działalność na rzecz Regionu Śląska Opolskiego
  2. Krystyna Wodniok – przewodnicząca Samorządu Miejskiego, obecna kierownik zespołu Frosinn
  3. Sandra Wiewiorka – Radna Rady Miejskiej, członek komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych,
  4. Małgorzata Kulesa dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe
  5. z ramienia organizatora Krystyna Kałużny – dyektor Ośrodka Kultury

Nagrody zwycięzcom wręczył burmistrz Tadeusz Kauch. Na zakończenie w ciepłych słowach podziękował wszystkim wykonawcom za przepiękne śląskie wierszyki i pieśniczki, doceniając ich wkład pracy w przygotowania do występu.  Cieszy się, ze śląska tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie jest wciąż żywa, a mając tak wspaniałych kontynuatorów nie zaginie.

Protokół Gminnego Konkursu "Śpiewomy i beromy po śląsku"

1

2

3